Underlag till 3D-ritningen

Använd befintliga ritningar eller rita själv

Om man bara behöver få en känsla eller bild av hur något kommer att se ut, behövs inte exakta mått. För att påbörja ritningen kan det då räcka med en kortare beskrivning. Om man däremot behöver en mer noggrann ritning är det viktigt med så exakta mått som möjligt. Underlaget till ritningen bör vara bilder, som exempelvis en befintlig planritning, handritad skiss på papper eller foto. En skiss behöver inte vara skalenlig eller ritad med linjal. Det viktiga är att de angivna måtten på skissen är korrekta.

Mätning av byggnadens dimensioner:

Yttermått

Mät längden på samtliga ytterväggar och notera måtten. Komplettera med en enkel skiss av byggnaden sett uppifrån, alternativt använd en befintlig planritning och inkludera längderna på ytterväggarna. Om möjligt, specificera även takvinkeln. Om takvinkeln inte är känd kan man mäta upp till nocken med hjälp av exempelvis en längre regel med känd längd.

Fönster/dörrar

Ta reda på fönsterhålets/dörröppningens storlek. Bestäm placeringen på fönsterhålen genom att mäta från den yttre gaveln in mot fönstret eller dörren för att ange hur långt in på fasaden de är placerade.

Innermått

Mät längden på samtliga innerväggar för att få exakta innermått.

Övriga standardmått (om inga andra dimensioner anges):