Byggvisioner

Visualisera byggprojekt i 3D snabbt och smidigt!

Från idé till färdig 3D-modell

1. Ta kontakt
Ta kontakt och beskriv vad ni vill ha hjälp med.

Om man bara behöver få en känsla eller bild av hur något kommer att se ut, behövs inte exakta mått. För att börja ritningen räcker det med en kort beskrivning.

Om man behöver en mer noggrann ritning är det viktigt med så exakta mått som möjligt. 

Underlaget till ritningen bör vara bilder, exempelvis en befintlig planritning, handritad skiss på papper eller foto.

2. Ritning påbörjas
När allt underlag finns kan 3D-ritningen påbörjas.

När ritningen är påbörjad får ni en direktlänk till er ritning och kan, i webbläsare, följa r ritningen tar form.

3. Godkännande
När ni är nöjd med ritningen
godkänns den av er.

En godkänd ritning innebär kort och gott att ni inte vill göra några fler justeringar och att den är redo för sammanställning och förbereds för leverans till er.

4. Leverans
Originalritningen i 3D skickas digitalt till er.

3D-ritningen skickas i formatet "SKP". SKP är formatet som programmet SketchUp använder. Filen kan öppnas i SketchUp (finns som webbaserad gratisversion) och kan även redigeras. Filen kan även öppnas och användas i appen "SketchUp viewer" (gratis att använda).